ЕКО ПРЕПАРАТИ Default welcome msg!

 Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Моята кошница

Нямате продукти в кошницата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.ecopreparati.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между:

 МИРАКС Трейд ЕООД  - собственик на интернет магазин www.ecopreparati.com

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“№90.

Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“№90, тел.032330880, 0889125205; e-mail: office@mirax-trade.com

Вписване в публични регистри: ЕИК 203235379;

Администратор на лични данни: Удостоверение №423348

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203235379

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" №15, тел.: +359 2 9402046 факс: +359 2 9403640; Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2 9802524 факс: +359 2 9884218 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

от една страна

и потребителите на електронен магазин www.ecopreparati.com наричан за краткост Сайт.

Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.ecopreparati.com /с изключение на линка към настоящите Общи условия/, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. По време на регистрация, с отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електонно изявление по списъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

3. Поръчки чрез сайта www.ecopreparati.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на IP адреса, както и друга информация за потребителя в лог-файловете на сървъра и/или базата данни на сайта www.ecopreparati.com.

4а.Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.ecopreparati.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

5.За да закупите стока от нашия Сайт, Вие трябва:

-         Да имате постоянен адрес в България;

-         Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

-         Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

-         Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

-         Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

6. Сайтът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

7. Сайтът си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведоми потребителя за отказа си и причината за него.

8. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на МИРАКС Трейд ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

9. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка /наложен платеж/ или авансово по банков път, като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки на територията на Република България се извършват чрез куриерски фирми СПИДИ и ЕКОНТ.

9а. При избор на плащане по банков път, обработката и изпълнението на направената поръчка започва след като банковата сметка на търговеца бъде заверена със съответната сума. Този вариант за плащане е възможен единствено при доставка с куриерска фирма СПИДИ.

II. ДОСТАВКА

10. Доставките се извършват в срок от 2 до 5 работни дни от потвърждаването на поръчката. Поръчки, направени след 16.00 ч., се обработват на следващия ден.

10а. Цената на доставката се калкулира според тарифата на куриерската компания с включена отстъпка, договорена за „МИРАКС Трейд“ЕООД.

10б. (1) При поръчка до 150.00 лв. с ДДС - доставката е за сметка на клиента с възможност за избор между куриерските компании ЕКОНТ и СПИДИ.

(2) При поръчка над 150.00 лв. с ДДС - доставката е за сметка на онлайн магазина и се извършва с куриерска компания СПИДИ, до техен офис, който е посочен от Клиента като най-удобен за него.

10в. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

11. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, последният не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

11а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

11б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, същият може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

12. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

13. Търговецът запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

14. Като потребител, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.50 от ЗЗП.

14а. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да попълни и изпрати по и-мейл стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6, достъпен за потребителите на онлайн магазина или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

14б. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗЗП.

15. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, той ще бъде подменен с нов или ще бъде възстановена заплатената от потребителя стойност на стоката, като в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача.

16.Информацията, събрана от търговеца при използването на Сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Търговецът няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. Ние НЕ отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

17. Търговецът си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва Сайта. Фактът, че потребителят продължава да използва Сайта след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че същият приема и е съгласен с тези промени в настоящите Общи условия. Поръчвайки продукти от магазина на МИРАКС Трейд ЕООД /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Търговецът си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

18. Търговецът не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.ecopreparati.com. МИРАКС Трейд ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях www.ecopreparati.com, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

19.Ограничения и изключване на отговорността

19а. МИРАКС Трейд ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, като ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

19б. Търговецът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

19в. Търговецът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

19г. Търговецът  не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.ecopreparati.com

19д. Търговецът не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

19е. Търговецът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

19ж. Търговецът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

20. Продажбата на продуктите се регламентира от законодателството на Република България.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

21. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.ecopreparati.com

22. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

23. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско  име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

24. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на сайта начин.

25.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца, се задължава при ползване на услугите:

 •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.ecopreparati.com услуги;

 •   да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•   да не извършва злоумишлени действия;

•   да обезщети търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.ecopreparati.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;

26.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

27. Търговецът  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

28. Търговецът  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта.

29. Търговецът  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта.

30. След получаване на плащането, търговецът се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, както и да достави в срок заявената за покупка стока.

31. Търговецът  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава; хипер-връзките, които използва; информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

32. Търговецът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни като Администратор на лични данни под №423348.

33. Търговецът  гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът  защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни.

33а. Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

34. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.

35. Потребителят има право да отнесе всеки спор с търговеца относно изпълнението на поръчка/договор към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС ) по извънсъдебен път. Същата е достъпна на адрес Онлайн решаване на спорове

 

Приложение №6 - Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 ...................                                                                            

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Общи условия V 1.3 в сила от 27.08.2021 г.

8